• mail@enkhtuya.com

IT төслийн бизнес хөгжил

МЕНТОРТОЙ СУРГАЛТ

2019.10.29-30

Хэнд зориулсан бэ?

 • Компанидаа IT төсөл, үйлчилгээ нэвтрүүлж буй удирдлага, ажилтнууд

 • IT компаний төсөл хариуцсан ахлах түвшний ажилтнууд

Сургалтын онцлог юу вэ?

 • Менторын хөтөлбөртэй: Сургалтаас сурсан зүйлээ бодитоор хэрэгжүүлж үзэхэд нь зөвлөх 3 сарын менторын хөтөлбөртэй. Хүн тус бүрийн онцлогоос хамаарч тусгай хуваарь гарган хэрэгжинэ.
 • Аргачлал зааж өгнө. Олон улсын аргачлалуудыг бодит ажлын практикт тулгуурлан бэлтгэсэн бэлэн eTools-үүд өгнө. Уг аргачлалыг хэрхэн яаж ашигладагийг сургалтын үеэр дасгалжуулалтаар заана.

Сургалтын зорилго

 • Бизнестээ систем нэвтрүүлэх, хэрэглэгчиддээ зориулсан дижитал үйлчилгээ гаргах, борлуулалтын сувгаа цахимжуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэж буй ажилтнуудад “IT төслийн онцлог, төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхэд бизнес хөгжүүлэлтийн ямар арга аргачлалыг сурсан байх ёстой талаар зөвлөх, бодит практикт гардаг алдаанаас сэргийлэх арга замыг зааж өгөх

Сургалтын хөтөлбөр

Өдөр №1

 • Бүтээгдэхүүний вишн, стратеги: Төслийн вишн, стратегийн элементүүд, вишн болон стратегийг маш тодорхой гаргахын давуу тал, IT төслийг яагаад бизнес талаас нь анхаарах ёстой, харилцагч дурлах бүтээгдэхүүн хаанаас төрдөг вэ зэрэг сэдвийг хөндөнө..
 • Санаа гаргахаас зах зээлд амьдруулах хүртэл: Бизнесийн анхны санаа гаргахаас эхлээд зах зээлд амжилттай байршуулах хүртэл ямар процессоор, ямар ажлууд хийгддэг талаар болон уг ажлуудыг хийхэд ямар арга, аргачлалыг хэрхэн ашигладаг вэ гэдгийг зааж өгнө.
 • IT төслийн багийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг: IT төслийн хувьд ямар бүрэлдэхүүнтэй баг томилогддог вэ, уг төслийн эцсийн үр дүн болох Business owner (бизнесийн эзэн) нь хэн бэ, Project owner (төслийн эзэн) нь хэн бэ, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага, чиг үүргийн уялдаа холбоо, төслийн багийн бусад чиг үүргүүдийг зааж бодит практик гардаг алдаа онооноос зөвлөгөө өгнө.
 • Business owner-ийн хийх ажил: IT Төслийн үед бизнес хөгжүүлэлт хариуцсан хүмүүс юуг, яаж хийх ёстой талаар дэлгэрэнгүй ойлголт, аргачлалуудыг зааж өгнө. Бизнес хөгжүүлэлтийн чиг үүргийн хувьд хийх ёстой ажлуудын бэлэн аргачлалуудыг өгнө.
 • User Experience – харилцагчийн мэдрэмжийг удирдах нь: IT Төслийн хувьд лого дизайн, дэлгэцийн зохиомж төдийхөнөөр User Experience-г харж ажиллаж болохгүй тухай. Хэрхэн бүтээгдэхүүнээ хүн дурлах бүтээгдэхүүн болгох, хэрхэн зах зээлд амжилттай амьдруулахтай холбоотой практик зөвлөмж, арга аргачлалуудыг зааж өгнө. 

Өдөр №2

 • IT Төслийн менежмент: IT Төслийн хувьд төслийн менежментийн онцлог, заавал хэрэгжүүлж хэвших ёстой ажлууд зэргийг бодит практик дахь асуудалд чиглүүлэн заана. Agile төслийн менежмент, төслийн ажлыг удирдахтай холбоотой арга аргачлалуудыг өгнө.
 • IT төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүү: IT төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын тооцоолол, бизнесийн ашиг орлогоо тооцох арга, бизнесийн амжилтаа хэмжих амжилтын метрикс зэрэг сэдвүүдийг онцолж бэлэн аргачлалуудыг өгнө. 

Сургалт, менторын хуваарь

 • Танхимын сургалт: 2019 оны 10 сарын 29, 30-ны өдөр өглөө 9:00-с орой 18 цагийн хооронд 2 өдөр үргэлжлэнэ.

 • Менторын хөтөлбөр: Сургалтаас хойш 3 сарын хугацаанд тусгай хөтөлбөрийн дагуу менторын хөтөлбөр явагдана.

Сургалт болох газар

 • Аюуд Тауэр (Эрүүл мэндийн яамны урдаас харсан)-ийн сургалтын заал

Сургалтын төлбөр

 • Бүтэн 2 өдрийн танхимын сургалтын болон менторын хөтөлбөрийн төлбөр нэг хүний 700,000 төгрөг (НӨАТ орсон)

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

Сургалтын төлбөр

 • Бүтэн 2 өдрийн танхимын сургалтын болон менторын хөтөлбөрийн төлбөр нэг хүний 700,000 төгрөг (НӨАТ орсон)

Төлбөр төлөх данс

 • Банкны нэр: Голомт банк
 • Дансны дугаар: 1305109911
 • Дансны нэр: Энхтуяа Консалтинг ХХК
 • Гүйлгээний утга: нэр, утас

Сургалтанд бүртгүүлэх

Та сургалтын төлбөрөө төлөөд “БҮРТГҮҮЛЭХ” хэсэг дэхь мэдээллийг бөглөн илгээгээрэй. Бид таньтай эргэн холбогдож сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.