Харилцагчийн анхаарал татсан зүйлийг бодож олж чадвал тэд анхаарал тогтоон үзнэ. Цаашид бусад хүмүүст дуртайяа тараана. Энэ бүхний үр дүнд компаний брэнд, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүмүүст танигддаг.

Read More